Stijl en traditie
Kleurdragend:

Picture

vlag van KVHV Antwerpen Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Antwerpen is naast een politiek-filosofische ook een ‘kleurdragende’ verenging. Deze kleurdracht is niet zomaar folklore, het is het leidende motief achter onze activiteiten. De traditie die wij volgen beoogt een stijlvolle beleving van alle aspecten van het studentenleven, niet in het minst de kameraadschap (‘Verbondsbroeders/-zustersschap’).

Op activiteiten van het KVHV of activiteiten waar het KVHV aan deelneemt worden de Verbonders geacht ‘Plenis Coloribus’, oftewel ‘in kleur’ aanwezig te zijn. Dit houdt het dragen van Verbondspet en clublint in.
Onze kleuren zijn oranje, wit en lichtblauw (‘oranje-blanje-bleu’), de zogenaamde ‘Prinsenvlag’. Het is een verwijzing naar de culturele overeenkomsten tussen de verschillende Nederlandstalige gebieden. Deze kleuren komen vooral voor op onze Verbondsvlag en petten en linten. Met het dragen van deze kleuren drukt de Verbonder niet alleen zijn of haar lidmaatschap, maar ook zijn of haar conservatieve en Vlaams-nationalistische overtuiging uit. Het is als het ware de veruiterlijking van alles waarvoor wij staan.


  De studentenpet:

Picture

studentenpetten model 1913 De invoering van het gebruik van pet en lint in studentenverenigingen wordt doorgaans toegeschreven aan de Duitse ‘Corps’, die begin negentiende eeuw op geheel eigen hoofddeksels en schuin op de borst gedragen linten de verengingskleuren begonnen af te beelden. Aanvankelijk was het model van pet voornamelijk een modeverschijnsel, maar op de duur werden de verschillende modellen gestandaardiseerd per vereniging.
In Vlaanderen waren eind negentiende eeuw vooral ‘blauwe’, ‘groene’ en ‘witte’ petten gangbaar bij studenten, vergelijkbaar met de modellen die nu nog aan de VUB gedragen worden. Het slonzige uiterlijk ervan (en het slordig omspringen ermee) lokte echter een tegenreactie uit. Zo werd in 1907 in Leuven onder impuls van Jef vanden Eynde, die praeses was van het ‘Vlaamsch Verbond’ (dat later ‘KVHV’ zou gaan heten), de ‘Gildepet’ ingevoerd. Het was een stijf model Duitse studentenpet, die in combinatie met het Verbondslint een symbool werd van stijlvolle kleurdracht én Vlaamsgezindheid. De Franstalige studenten behielden immers hun ‘calotte’, een wollen cilindervormige muts, waardoor het verschil in taalgroep vanaf dan ook                                                                           veruiterlijkt werd.


Picture

Studentenpet en -codex In 1913 werd er overgeschakeld naar een model met afhangend bovenstuk. Na de verwoestingen die de Duitse invaller tijdens de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen had aangericht vond men het na de oorlog ongepast om nog een pet van Duitse oorsprong te dragen. Vervanging vond men in de ‘flat’, een zeer scheefhangende studentenbaret van Franse oorsprong, voor nog onbekende reden alleen in wijnrode stof geproduceerd. Omdat deze echter ook voorwerp van slordigheid bleek, voerde men in 1932 uiteindelijk de Verbondspet in, gebaseerd op het model van 1913. Twee jaar eerder hadden onder meer Mon De Goeyse en Hubert Melis enkele ‘besluiten’ gepubliceerd die zouden uitgroeien tot de clubcodex (‘blauwe bladzijden’), en die in teken stonden van een heropwaardering van de stijl van de Vlaamse clubstudenten.
Nog steeds dragen wij deze Verbondspet in combinatie met een clublint, en zorgt de clubcodex voor de richtlijnen bij onze stijl. De algemene geest ervan is om zich naar een bepaalde etiquette te gedragen, zowel om het plezier deftig te laten verlopen als de onderlinge band tussen de leden van een studentenvereniging te versterken.


Het volwapen

Picture

Volwapen van KVHV Antwerpen Naast onze kleuren hebben we ook nog een schild als symbool, dat wordt afgebeeld op de Verbondsvlag en het praeseslint. Ons schild bestaat uit drie velden.
Links (vanuit heraldisch oogpunt: rechts) staat de Vlaamse Leeuw afgebeeld, die ons Vlaams-nationalisme uitdrukt.
Rechtsboven (heraldisch: linksboven) de twaalf sterren van de Europese vlag op een blauw veld, verwijzend naar de Europese christelijke beschaving (Maria verschijnt immers in het boek openbaring met twaalf sterren en wordt vaak zo afgebeeld). In het midden daarvan staat een ‘Blauwvoet’, het symbool van de geëngageerde Vlaamse studentenbeweging.
Rechtsonder (linksonder) de plaaggeest Lange Wapper voor het Steen, beide symbolen van Antwerpen.


 Schachten:

Picture

Traditionele doop Een nieuw lid dat daartoe door het praesidium toegelaten wordt, wordt bij het begin van zijn eerste semester lidmaatschap gedoopt. Voor deze doop moet de kandidaat-‘schacht(in)’ enkele ludieke opdrachten volbrengen. Tijdens een cantus volgt de doopplechtigheid, waarbij de schacht de kleuren van het KVHV opgezet en omgehangen krijgt, met het lint over de linkerschouder om het onderscheid met de ouderejaars duidelijk te maken. Tijdens twee semesters dient de schacht zich te bekwamen in de studentikoze tradities en de inhoudelijke principes van het KVHV. Voldoet de schacht(in) hieraan aan het einde van zijn schachtentijd, en wordt dit bewezen tijdens het schachtenexamen, wordt hij/zij ontgroend tot ouderejaars.


Cantus: 

Picture

Dies Natalis 2009 De meest plechtige activiteit die we houden is de ‘cantus’, een gezellige avond waarop gezongen, gesproken en gedronken wordt. Het spreekt voor zich dat kameraadschap, spreekvaardigheid en humor hier centraal staan, en het bier slechts een ‘smeermiddel’ is. De clubcodex bevat alle bepalingen die dit alles op een tuchtvolle doch amusante wijze doen verlopen.