Over KVHV: Vlaams-nationalistisch, conservatief en traditioneel studentikoos

Het KVHV is een Vlaamse studentenvereniging in de ruime zin van het  woord. Onze werking is afgestemd op enkele grondslagen waaraan wij al sinds onze oprichting in 1902 aan houden.  

Wij zijn ten eerste een Verbond van studenten aan universiteit of hogeschool. ‘Verbond’ duidt niet op het loutere feit dat we een vereniging zijn, maar benadrukt dat we intern een hechte kameraadschap handhaven, wat we als ‘verbondsbroederschap’ omschrijven. Deze kameraadschap uit zich in onze ontspannende activiteiten zoals de traditionele cantus, maar gaat ook verder na het afstuderen.  

Ten tweede vinden wij inhoud belangrijk. Het KVHV is niet los te zien van haar ideologische principes. Zo vinden wij dat Vlaanderen een onafhankelijke staat moet worden in het Europa van morgen, los van België. Alleen staatkundige onafhankelijkheid is daarbij onvoldoende, het benadrukken van een eigen Vlaamse identiteit,gevormd uitgedeelde normen en waarden en een gemeenschappelijke cultuur,vinden wij dan ook onontbeerlijk. We noemen ons daarom complexloos conservatief. Dat Vlaams-Nationalisme en conservatisme  geen eenduidige begrippen zijn is vanzelfsprekend, vandaar dat wij interne discussie hoog in het vaandel dragen, waardoor verschillende invullingen van onze principes aan het licht kunnen komen. 

Doorheen dit alles proberen wij een academische stijl te hanteren, die zowel geldt bij de lezingen, discussies en debatten die we organiseren, als de talrijke studentikoze activiteiten doorheen ons werkingsjaar. Op die manier proberen we onze idealen zo goed mogelijk naar buiten te brengen en de invloed ervan op het politiek debat te vergroten.

Onze basisprincipes kunnen samengevat worden in vier woorden waarnaar de naam ‘Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond’ al verwijst:
Religio (Katholiek)
De levensbeschouwelijke grondslag van onze studentenvereniging is zoals de naam al zegt het katholicisme. Dit biedt de morele grondslag voor ons conservatisme en kan dan ook als de belangrijke traditie gezien worden voor de hedendaagse samenleving. Desondanks wil dit niet zeggen dat al onze Verbonders zich als Katholiek identificeren. KVHV biedt dus plaats voor zowel gelovigen als niet-gelovigen.
Patria (Vlaams)
Ons vaderland is Vlaanderen en vanuit dit kader benaderen wij de wereld. Wij werken niet alleen aan de wording van een eigen staat, maar tevens aan een vaderland met een richtcultuur waar we fier op kunnen zijn.
Scientia (Hoogstudenten)
Wij bestaan uit studenten van universiteit en hogeschool. Vermits wij geen grijze muizen willen kweken richten onze activiteiten zich op het aanvullen van het academische curriculum op basis van onze principes. Debatten en lezingen vormen daar het hoofdonderdeel van, met daarnaast ook discussieavonden.
Amicitia (Verbond)
Broederschap dragen wij hoog in het vaandel. ‘Verbonden’ zijn betekent er voor elkaar zijn. Niet alleen in het hier en nu, maar door onze levenslange verbondenheid ook na de studies en voor zowel studenten als oud-studenten. Dat uit zich tijdens onze regelmatige cantussen en clubavonden, die steeds stijlvol verlopen.